Ý tưởng thiết kế hình ảnh động vật
Ý tưởng thiết kế hình ảnh động vật
Những hình ảnh động vật xung quanh chúng ta sẽ được thế hiện thông qua những tấm hiflex được đặt trong nhà hay bên ngoài thông qua công nghệ in hiflex. Với những tấm hiflex dùng cho các sự kiện có liên quan tới việc bảo vệ động vật hay môi trường thì những tấm hiflex được in hiflex ngoài trời cũng...