In bạt khổ lớn làm phông nền buổi họp hội đồng hương
In bạt khổ lớn làm phông nền buổi họp hội đồng hương
Khi một người xa quê hương, tìm đến vùng đất mới để lập nghiệp, mong muốn của họ là thường xuyên được gặp gỡ và chuyện trò với những người như mình; tham gia hội đồng hương cũng như thường xuyên họp mặt chính là nơi tiếp thêm động lực cho họ. Có thể bạn quan tâm: > In bạt khổ lớn từ chất liệu...